Renate MINARZ Austraia                 

UNTITLED I, 2000 IRON TECHNIQUE 40 X 20 CM., US$ 150

UNTITLED II, 2000 IRON TECHNIQUE 40 X 20 CM., US$ 150