Stephanie Whiteman USA
              

1.Alicia, 2009 digital photography 6x10 in     2.Alicia, 2009 digital photography 6x10 in    3.Alicia, 2009 digital photography 6x10 in     4.Elisse, 2009 digital photography 11x9 in     5.Megan, 2009 digital photography 6,5x10 in.    6.Megan D, 2009 digital photography 7x10 in

 

   

 1.

 

 

 

 2.

 

 

 

 3.

 

 

 

 4.

 

 

 

 5.

 

 

 

 6.