The Photographers' Gallery 

 
  Tatyana Kuznetsova USA                 

1.Coming, photograph     2.Shelter, photograph     3.Wayin to the Sky, photograph     4.Street Without End, photograph

 

 

 

 1.

 

 

 

 2.

 

 

 

 3.

 

 

 

 4.